Intern Reglement


Alle leden worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het intern reglement van Golfclub Kampenhout. Indien u nog vragen hebt kunt u zich wenden tot het secretariaat.


KLIK HIER VOOR HET INTERN REGLEMENTKLIK HIER VOOR DE PRIVACYVERKLARING